தமிழ் மொழி அழியுமா...?

உலகில் வேகமாக அழிந்து வரும் மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று என்பது எதிர்காலத்தில் எந்த அளவு சாத்தியம்?

கடந்த 100 ஆண்டுகளில், சுமார் 7 ஆயிரம் மொழிகள் அழிந்துவிட்டன என்பது உண்மைதான். ஆனால், தமிழ் அழிவதற்கான வாய்ப்பு துளியும் கிடையாது. பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, ரொம்பவும் உயிருள்ள, துடிப்பான, பரவலாக வேர்களைப் பரப்பியிருக்கும் மொழி - தமிழ். உலகெங்கும் தமிழர்கள் கையோடு (அல்லது வாயோடு?!) தமிழைக் கொண்டுசென்றிருக்கிறார்கள்.பண்டைக்காலத் தமிழ் இன்று வெகுவாக மாறி இருக்கிறது. எதிர்காலத்திலும் தமிழ் மாறும். ஆனால் அழியாது!

--மதன் கேள்வி-பதில் பகுதியில் வந்தது. கிட்டத்தட்ட இதே கருத்தை வைரமுத்து அவர்களும் தனது பாற்கடல் தொகுப்பில் ஒரு கேள்விக்கான விடையாக தந்திருக்கிறார்.


0 comments:

Post a Comment

தொடர்பவர்கள்

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP