திருக்குறளும் இந்து மதமும்..

சோ வின் அரசியல் பார்வை பற்றியும் அவரது சாதீய பற்றும் எனககு முற்றிலும் ஒத்து வராத ஒன்று, ஆனால் இங்கே அவரது "எங்கே பிராமணன்" தொடரில் திருக்குறளுக்கும் இந்து மதத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குவதாக இருந்தது ஒ இப்படியும் ஒன்று இருக்கோன்னு நினைக்க தோன்றியது. அதனால் இந்த ஒலி ஒளி உங்களுக்காக..


0 comments:

Post a Comment

தொடர்பவர்கள்

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP