உங்களுக்கு தெரியுமா ...?

உலகிலேயே பெரிய மலைப் பாம்பான 'அனகோண்டா'வின் பெயர் தமிழில் இருந்து போனது என்பது பலருக்குத் தெரியாது. 'ஆனை-கொல்றா' என்பதுதான் மருவி அனகோண்டா ஆனது. (ஆதாரம் - என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் அனிமல்ஸ்)!

-நமக்கு ஆதாராம் "மதன் கேள்வி-பதில்"


0 comments:

Post a Comment

தொடர்பவர்கள்

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP